Nordre Land kommune gir ut en Strategisk Nærings- og Utviklingsplan med noen års mellomrom. Vi var heldige og fikk jobben sist gang den  ble utgitt.